Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
19.04.2021 - 25.04.2021
Pondelok
19.4.2021
Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli
18:00Zalužice+Michal Ihnát
Utorok
20.4.2021
Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
18:00Zalužice+Milan Karol Gombita
Streda
21.4.2021
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
8:00Zalužice+Jana Dzvoníková
Štvrtok
22.4.2021
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
17:00Závadka+Vasiľ
Piatok
23.4.2021
Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka
17:00Čečehov
18:00Zalužice+Milan Gajda
Sobota
24.4.2021
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
8:00Zalužice+Michal +Mária
Nedeľa
25.4.2021
4. veľkonočná nedeľa
8:00ZávadkaZBP Marek (50 r. života)
9:30Čečehov
11:00ZalužiceZBP r. Gajdová

Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba aj ako jedná "veľká nedeľa". (VSLR, 22)

 

Na kostol obetovali:

na účet: bohuznámy 50 eur, r. Šimková 50 eur.

v hotovosti: z krstu Sáry Popaďákovej 200 eur

Pán Boh zaplať za milodary!

 

Zatvorením kostolov farnosť ostala bez príjmu. Prosíme vás o finančnú pomoc vkladom na účet: SK09 0900 0000 0004 8257 1446

Nech Pán odmení štedrosť darcov!

 

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet veriacich v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov t.j. v kostoloch našej farnosti počet veriacich max. 20. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. <https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210417004>

 

Živé vysielanie bohoslužieb je možné sledovať prostredníctvom televízie Lekos alebo cez youtube Zalužice Farnosť - YouTubeProgram vysielaných bohoslužieb nájdete na webovej stránke farnosti.

 

Vo Veľkonočnom období je zvykom požehnávať rodiny v ich domoch (podobne ako u nás okolo sviatku Zjavenia Pána). Tohto roku to bude možné, až keď to pandemická situácia dovolí.

 

Vo Veľkonočnom období je taktiež zvykom, aby deti prvýkrát pristúpili k sv. spovedi a prijali prvýkrát Eucharistiu. Tohto roku to bude možné, až keď to pandemická situácia dovolí. Deti sa pripravujú na prvé sv. prijímanie aj v školách na hodinách náboženstva. Dôležitá je aj príprava doma t.j. hlavne spoločná modlitba a katechéza (učebnica s.100 - 104).

 

V prípade nutnej potreby zaopatriť chorého sa ozvite na telefónnom čísle 0908 485 814. Rovnako telefonicky a e-mailom vybavíte prípadný krst, pohreb a iné úradné záležitosti.

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní noriem ochrany pred nákazou. Pripomíname, že skrze dokonalú ľútosť, ktorá pochádza z lásky k Bohu milovaného nadovšetko, sú nám odpúšťané nielen všedné hriechy, ale dosahujeme aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné (porov. Katechizmus, 1452).

 

Súťaž pre deti

Dávame vám do pozornosti online súťaž a katechézy pre deti (zvlášť prvoprijímajúce). Nájdeš tu katechézu z nedele, ako aj súťaž. Prečítaj si text Sv. písma a katechézu. Potom odpovedz na otázky a zapoj sa do súťaže. O pomoc môžeš poprosiť aj ocka alebo mamku.

Klikni na link našej farskej stránky http://www.zaluzicefarnost.sk/domsa.php

Nájdeš tu aj doplňovačky a krížovky.

 

Aplikácia Biblia pre deti

Dávame rodičom do pozornosti aplikáciu Biblia pre deti. Hravou formou môžu deti spoznávať jednotlivé biblické udalosti a pravdy. Odporúčame v čase pandémie za zlého počasia. Aplikácia je bez reklám a nákupov.

Bližšie info na: https://blog.youversion.com/sk/2019/12/teraz-si-mozu-vase-deti-vyskusat-aplikaciu-biblia-pre-deti-v-slovencine/ Sväté prijímanie do rúk