Pomazanie chorých

Sv. Jakub nás povzbudzuje: "Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá predstavených Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou pomôže chorému a ak je to Božia vôľa, Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu." (Jak 5, 14 - 15)

Nemocní, ktorí pociťujú telesnú slabosť, nech čím skôr pristúpia k sviatosti pomazania chorých.

Túto sviatosť vysluhujeme kedykoľvek na požiadanie.

Udeľovanie tejto sviatosti sa môže opakovať.