Kňazstvo

Svätý Pavol píše svojmu žiakovi Timotejovi: "Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania rúk" (2 Tim 1, 6). A Títovi napísal: "Na to som Ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal" (Tít 1, 5).

Pozrite si stránku kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.