Sviatosť pokánia

Večer na Veľkú noc sa Pán Ježiš ukázal svojim apoštolo a povedal im: "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané".
(Jn 20, 22-23)

Chorých spovedáme na I. piatok v mesiaci od 9:00.

Pred sviatkami podľa nedeľných oznamov (Vianoce, Veľká noc, I. sv. prijímanie, birmovka, odpust, Všetkých svätých).

Každý deň spovedáme pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. Tí, čo chcú prijať sviatosť pokánia, nech počkajú na kňaza pri spovednici.

Nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni týždňa, aby sme predišli zbytočnému návalu.

Na sv. spoveď je potrebné sa dobre pripraviť. Prosiť Boha o milosť pravého pokánia a ľútosti a vykonať si dobre spytovanie svedomia.

Vyznanie hriechov má byť úplné, úprimné a zreteľné.

Pri vyznaní hriechov nespomíname svoje dobré vlastnosti, aby sme sa nepodobali na "farizeja v chráme" (porov. Lk 18, 9 - 14), vynecháme svoje lekárske diagnózy, ak nemajú priamu súvislosť s hriechom, a nesmieme spomínať hriechy iných ľudí, aby sa vyznanie nezmenilo na drzé ohováranie.

Vo vyznaní hriechov spomíname len všetky svoje hriechy.