Prvoprijímajúci


Sviatosť oltárna je opravdivé telo a krv Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína. Je to teda sám Boh a človek Ježiš Kristus, náš Spasiteľ. Sviatosť oltárnu preto nazývame aj Najsvätejšou Sviatosťou. Pán Ježiš povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je tento chlieb bude žiť naveky. Ja som chlieb života“ (Jn 6, 53.58.35)

 

Práve preto je úlohou rodičov a krstných rodičov sprostredkovať tento Boží život ich dieťaťu, tak ako to sľúbili, keď ho priniesli na krst. Prvé sväté prijímanie má ešte hlbšie voviesť dieťa do vzťahu k Bohu, má pomôcť udržať a zveľadiť nadprirodzený život, ktorý prijalo svätým krstom.

 

Tu je nezastupiteľná úloha rodičov! V prvom rade rodičia majú dávať dobrý príklad svojim deťom a pomáhať im, aby si s ich pomocou mohli osvojiť naozaj živý a pravidelný duchovný život.

 

 

 

Príprava dieťaťa na prijatie Eucharistie:

 

1.     Doma

Pravidelná spoločná modlitba v rodine.

Pravidelné a systematické odovzdávanie právd viery t.j. domáca katechéza (v súlade s katechézou v kostole a s katechézou v škole)

2.     V kostole (vo farskom spoločenstve)

Pravidelná účasť dieťaťa s rodičmi na slávení Eucharistie (na celej sv. omši) v nedele a prikázané sviatky.

Pravidelná účasť na farskej katechéze (v utorky po sv. omši za účastí detí)

3.     V škole

Pravidelná účasť dieťaťa na školskej katechéze t.j. hodinách náboženskej výchovy.

Prílohy:

Deti 29ncrC Sudca a vdova vytrvalosť v modlitbe - spružina.doc