Kontakt

Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla Zalužice
Zalužice 378
072 34 Zalužice

zaluzicefarnost@gmail.com

+421 908 485 814

IČO: 31998429
DIČ: 2020760676

Číslo účtu: SK09 0900 0000 0004 8257 1446
Dar, platba QR kódom:

Sv. omše:

podľa liturgického rozpisu a oznamov

Sviatosť zmierenia:

pol hodinu pred sv. omšou, okrem nedele

Duchovná služba chorým:

požiadajte v sakristii; 
v nebezpečenstve 0908 485 814