Proprijímajúci


Katechéza na stiahnutie:

15_BULLETIN_2POSTNA_B-1.pdf
Katechéza pre deti 02ponB.pdf

1. otázka

Koľko zastavení má pobožnosť krížovej cesty?

2. otázka

Doplň vetu: „Toto je môj milovaný Syn..."

3. otázka

Akú liturgickú farbu používame v pôstnom období?

Odpovede na otázky

1. otázka

2. otázka

3. otázka


Meno odpovedajúceho: