Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

Menu Zavrieť

Zosťaňte s nami v spojení

a dostávajte od nás pravidelné novinky
o ochrane života. 

Loading

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít Národného pochodu za život. 

Staň sa dobrovoľníkom!

Na septembrový pochod
budeme potrebovať
niekoľko stoviek dobrovoľníkov.

Prilož aj ty ruku k dielu! 🙂

nás bolo v septembri 2019 v Bratislave.
50 000

Tešíme sa na vás 22. septembra 2024 v Košiciach! 🙂

AKTUALITY

Požehnané Vianoce!

Milí priatelia života a rodiny, z organizačného tímu Národného pochodu za život Vám zo srdca prajeme požehnané Vianoce a veľa milostí v novom roku 2024! Nech Vás…

Read More